นพ.ไพศาล เตชะวลีกุล
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษา :  ภาษาอังกฤษ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณทิต สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
12.00-21.00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง