นพ.อุกฤษฎ์ ปุระสิริ
ศูนย์กระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สาขาออร์โธปิดิกส์,สาขาเวชศาสตร์การกีฬา
ภาษา :  ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์ สาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรคที่เคยรักษา :
ผู้เชี่ยวชาญกระดูกและข้อ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
08.00-17.00
พุธ
08.00-21.00
พฤหัสบดี
08.00-21.00
ศุกร์
08.00-17.00
เสาร์
08.00-12.00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง