นพ.อนุตร ขุมมงคล
แผนกอายุรกรรมประสาทและสมอง
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง
ภาษา :  ภาษาอังกฤษ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
08.00-17.00
พุธ
08.00-17.00
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศุกร์
12.00-21.00
เสาร์
08.00-17.00
อาทิตย์