นพ.อนุตร ขุมมงคล
แผนกอายุรกรรม, แผนกอายุรกรรม ประสาทและสมอง
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง
  • โรคลมชัก
ภาษา :  ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
08.00-12.00
พุธ
08.00-17.00
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศุกร์
08.00-21.00
เสาร์
08.00-17.00
อาทิตย์
แผนกอายุรกรรม ประสาทและสมอง
จันทร์
อังคาร
08.00-12.00
พุธ
08.00-17.00
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศุกร์
08.00-21.00
เสาร์
08.00-17.00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง