นพ.สรณ์สิริ ยิ้มละมัย
แผนกกุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ (Pediatric Pulmonology)
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัติสาขากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • Certification Pediatic Flexible Bronchoscopy, Cincinnati Children’s Hospital, 2021
  • Certification Pediatric Neuromuscular Disorder, American Thoracic Society, 2023
  • Certification Asthma and Allergic Airway Disease, Imperial College London, 2024
  • Published journal : Longitudinal Study of a Selected Pediatric Asthmatic Population with Normal and Abnormal Spirometry at Baseline: An Emphasis on Treatment Outcomes. J Asthma Allergy. 2024; 17: 61-68.
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08.00-21.00
อังคาร
08.00-20.00
พุธ
08.00-12.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
10.00-14.00
เสาร์
อาทิตย์
08.00-20.00