นพ.ศรัณยู วัฒนวงศ์วิศิษฐ์
แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ, แผนกอายุรกรรม, แผนกตรวจสุขภาพ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สาขาอายุรศาสตร์ อนุสาขาโรคหัวใจ
ภาษา :  ภาษาอังกฤษ
การศึกษา :
  • คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (วชิรพยาบาล)
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  • วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ
จันทร์
อังคาร
08.00 - 21.00
พุธ
08.00 - 17.00
พฤหัสบดี
08.00 - 12.00
ศุกร์
08.00 - 17.00
เสาร์
08.00 - 17.00
อาทิตย์
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
12.00 - 21.00
พุธ
08.00 - 17.00
พฤหัสบดี
08.00 - 17.00
ศุกร์
08.00 - 17.00
เสาร์
อาทิตย์
08.00 - 17.00
แผนกตรวจสุขภาพ
จันทร์
อังคาร
12.00 - 21.00
พุธ
08.00 - 17.00
พฤหัสบดี
08.00 - 17.00
ศุกร์
08.00 - 17.00
เสาร์
อาทิตย์
08.00 - 17.00
บทความที่เกี่ยวข้อง