นพ.ศรัณยู วัฒนวงศ์วิศิษฐ์
แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ, แผนกอายุรกรรม, แผนกตรวจสุขภาพ
Specialities :
  • สาขาอายุรศาสตร์ อนุสาขาโรคหัวใจ
Language :  ภาษาอังกฤษ
Education :
  • คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (วชิรพยาบาล)
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  • วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Doctor Schedule
แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ
MON
TUE
08.00 - 21.00
WED
08.00 - 17.00
THU
08.00 - 12.00
FRI
08.00 - 17.00
SAT
08.00 - 17.00
SUN
แผนกอายุรกรรม
MON
TUE
12.00 - 21.00
WED
08.00 - 17.00
THU
08.00 - 17.00
FRI
08.00 - 17.00
SAT
SUN
08.00 - 17.00
แผนกตรวจสุขภาพ
MON
TUE
12.00 - 21.00
WED
08.00 - 17.00
THU
08.00 - 17.00
FRI
08.00 - 17.00
SAT
SUN
08.00 - 17.00
Related Contents