นพ.วราชัย เคร่งวิรัตน์
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรกรรมโรคเลือดและมะเร็งวิทยา
ภาษา :  ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
16.00-21.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
.