นพ.วรสัณห์ ทวีวุฒิทรัพย์
ศูนย์กระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สาขาออร์โธปิดิกส์, ศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม
ภาษา :  ภาษาอังกฤษ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตร สาขาออโธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง