นพ.มินทร์ พันธ์พิเชฐ
แผนกรังสีวิทยา
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย
ภาษา :  ภาษาอังกฤษ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08.00-16.00
อาทิตย์
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน