นพ.มธุ บุษยรัตน์
TRUE C สถาบันจอตาและม่านตาอักเสบ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จักษุแพทย์ผู้ชำนาญการ กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
  • Cornea and Refractive Surgery
ภาษา :  ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
09.30-17.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง