นพ.ภรัณยู วิไล
ศูนย์กระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยแพทย์กระดูกเฉพาะทางมือและจุลศาสตร์
ภาษา :  ภาษาอังกฤษ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
  • ประกาศนียบัตร สาขาศัยลศาสตร์ทางมือ และจุลยศัลยกรรม กรมการแพทย์ โรงพยาบาลเลิดสิน
โรคที่เคยรักษา :
การผ่าตัดทางมือ ข้อมือ และข้อศอก, การผ่าตัดเส้นประสาท ,การผ่าตัดส่องกล้องข้อมือ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
17.00 - 21.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง