นพ.พิสิฏฐ์ บุญมา
ศูนย์กระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สาขาออร์โธปิดิกส์, ข้อเท้าและเท้า
ภาษา :  ภาษาอังกฤษ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
17.00-21.00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง