นพ.พัฒนะ ไกรนิตย์
แผนกสูติ-นรีเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สาขาสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา
ภาษา :  ภาษาอังกฤษ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรเป็นผู้มีความชำนาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูตินรีเวศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
08.00-17.00
พุธ
09.00-14.00
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศุกร์
08.00-21.00
เสาร์
08.00-17.00
อาทิตย์