นพ.ปิติพงษ์ สิทธิอำนวย
แผนกศัลยกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก
ภาษา :  ภาษาอังกฤษ
การศึกษา :
  • คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก มหาวิทยาลัยมหิดล ศิริราชพยาบาล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
17.00 - 21.00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง