นพ.นิวิธ กาลรา
แผนกอายุรกรรม, แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์ ,อายุรศาสตร์โรคหัวใจ อนุสาขาโรคหัวใจ
ภาษา :  ภาษาอังกฤษ
การศึกษา :
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทนาลัยมหิดล ศิริราชพยาบาล
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
  • วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี
เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
08.00-16.00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ
จันทร์
08.00-16.00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์