นพ.นิธิ ชาญปรีชากุล
แผนกศัลยกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สาขาศัลยศาสตร์
ภาษา :  ภาษาอังกฤษ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-21.00