นพ.นิคม โนรีย์
ศูนย์กระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยกรรมกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อเข่า ข้อไหล่และสะโพก
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุทางกระดูกและข้อ
ภาษา :  ภาษาอังกฤษ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2 ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
  • วุฒิบัตรศัลยกรรม อุบัติเหตุกระดูก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรคที่เคยรักษา :
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ,ศัลยกรรมกระดูกอุบัติเหตุ , ศัลยกรรมกระดูกทั่วไป ,ศัลยกรรมกระดูกข้อสะโพกเทียม
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
17.00 - 21.00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง