นพ.ธนพรรษ ลือวิเศษไพบูลย์
ศูนย์กระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สาขาออร์โธปิดิกส์ อนุสาขากระดูกสันหลัง
ภาษา :  ภาษาอังกฤษ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วุฒิบัตรอนุสาขาศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลรามาธิบดี
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00-21.00
บทความที่เกี่ยวข้อง