นพ.ณัฐกร มหสุภาชัย
ศูนย์กระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, เข่า
  • สาขาออร์โธปิดิกส์
ภาษา :  ภาษาอังกฤษ
การศึกษา :
  • คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
  • สาขาเวชศาสตร์การกีฬา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00
บทความที่เกี่ยวข้อง