นพ.ชนินทร์ วสุธาลัยนันท์
แผนก หู คอ จมูก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
08.00-17.00
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง