นพ.จตุพล โชคบุญเปี่ยม
TRUE C สถาบันจอตาและม่านตาอักเสบ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สาขาจักษุวิทยา จอประสาทตา น้ำวุ้นตา ต้อหิน ต้อกระจก
ภาษา :  ภาษาอังกฤษ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิบัตร จักษุวิทยาจอประสาทตา น้ำวุ้นตา และต้อหิน
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
08.30-17.00
พุธ
พฤหัสบดี
08.30-17.00
ศุกร์
08.30-17.00
เสาร์
อาทิตย์
08.30-17.00
บทความที่เกี่ยวข้อง