นพ.กันต์ โอโกโนกิ
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์ , อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจและอนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต
ภาษา :  ภาษาอังกฤษ
การศึกษา :
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรอนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08.00-11.00
อาทิตย์