นพ.กฤษฎา ชุมวณิชย์
แผนกห้องฉุกเฉิน
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาษา :  ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ
การศึกษา :
  • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
18.00-06.00
อาทิตย์
06.00-18.00