แผนกวิสัญญี
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

.

เบอร์ติดต่อ
02-006-8888
ช่วงเวลาทำการ
เปิดให้บริการทุกวัน : 
ตลอด 24 ชั่วโมง
สถานที่
อาคารA ชั้น3

       วิสัญญีหรือแพทย์ประจำห้องผ่าตัดมีหน้าที่หลัก คือ การช่วยระงับความเจ็บปวดแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด และช่วยลดความกังวลของผู้ป่วย โดยแพทย์แขนงนี้จะดูแลผู้ป่วยเริ่มตั้งแต่เตรียมความพร้อมก่อนผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัด คอยสังเกต ติดตาม รายงานผลผู้ป่วยระหว่างการผ่าตัด รวมไปถึงดูแลผู้ป่วยจนกว่าผู้ป่วยจะฟื้นหลังจากการผ่าตัดอย่างปลอดภัย

 

แพทย์ประจำศูนย์