แผนกนิติเวช
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

.

เบอร์ติดต่อ
02-006-8888
ช่วงเวลาทำการ
วันจันทร์  : 
11.00 - 12.00 น.
สถานที่
อาคารA ชั้นB

          งานของแพทย์นิติเวชอาจไม่ได้เน้นการตรวจรักษาคนไข้ทั่วไปในโรงพยาบาลมากเท่าใดนัก แต่จะได้เริ่มงานเมื่อมีเคสหรือคดีเข้ามา เป้าหมายหลักคือการหาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิต จากรองรอยหลักฐานต่าง ๆ ที่หลงเหลืออยู่จากตัวศพ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้ด้านแพทย์ศาสตร์ รวมถึงความรู้ทางนิติศาสตร์ ในการตรวจสอบ มักจะทำงานเป็นทีม โดยอาจมีผู้ช่วย หรือนักนิติวิทยาศาสตร์ ช่วยตรวจสอบในกระบวนการชันสูตรศพ

           การตรวจสภาพศพนั้นจะมีทั้งตรวจภายนอกและภายใน โดยทั่วไปหากตรวจภายนอกได้หลักฐานเพียงพอแล้วก็ไม่จำเป็นต้องผ่าอีก เวลาตรวจจะต้องทำโดยละเอียด เน้นที่ช่องทางเปิดของร่างกาย เช่น บริเวณลูกตาและเปลือกตา รูจมูก รูหู ในช่องปาก ช่องทวารต่าง ๆ ตามบาดแผลเปิด เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ เส้นผมและขน ฯลฯ นอกจากนั้นก็ทำการบันทึกข้อมูลทั่วไปอย่างเพศ อายุ ลักษณะร่างกาย เชื้ออชาติ น้ำหนัก ส่วนสูง สีผม สีตา และลักษณะอื่น ๆ ที่ผิดปกติของร่างกาย รวมถึงเสื้อผ้าและของใช้ติดตัว ยิ่งกรณีที่ไม่รู้ว่าผู้ตายเป็นใครยิ่งต้องตรวจอย่างละเอียด โดยจดบันทึกทั้งในรูปแบบการเขียนและภาพถ่าย