แผนกตรวจสุขภาพ
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

.

เบอร์ติดต่อ
02-006-8888
ช่วงเวลาทำการ
เปิดให้บริการทุกวัน : 
08.00 - 17.00
สถานที่
อาคารA ชั้น2

 

       พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพครบวงจรแบบ One Stop Service ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพก่อนทำงาน ตรวจสุขภาพก่อนสมรส-ก่อนมีบุตร ตรวจสุขภาพตาแบบครบวงจร ตรวจคัดกรองโรคหัวใจ ตรวจคัดกรองโรคไตตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง ตรวจสุขภาพระบบสืบพันธุ์สตรี ฯลฯ เพื่อให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีทุกช่วงวัย ภายใต้การให้บริการตามระดับมาตรฐานสากล JCI พร้อมกับมีเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลการวินิจฉัยมีความถูกต้องและแม่นยำ พร้อมการดูแลให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การบริการทางการแพทย์

• ให้ข้อมูลและคำแนะนำในการเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับบริการแต่ละบุคคล

• การตรวจสุขภาพประจำปีตามโปรแกรมมาตรฐานของโรงพยาบาล

• การตรวจสุขภาพเพื่อประเมินความพร้อมก่อนเริ่มทำงาน ศึกษาต่อ หรือประกอบกิจการต่าง ๆ

• การตรวจสุขภาพประจำปีของบริษัทคู่สัญญา

• การตรวจสุขภาพเพื่อการสมัครทำประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ

• การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) หรือการตรวจทางรังสี

• การให้คำแนะนำและบริการในด้านวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี เป็นต้น

 

เทคโนโลยีทางการแพทย์

แผนกตรวจสุขภาพ ให้บริการแบบ One Stop Service ตรวจครบ จบในที่เดียว ทำให้ผู้เข้าบริการมีความสะดวกสบาย ทั้งยังมีห้องตรวจที่เพียงพอต่อการให้บริการพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการตรวจที่ได้มาตรฐาน อาทิ

• เครื่องตรวจ Mammogram

• เครื่องอัลตราซาวด์

• เครื่องเอ็กซเรย์ปอด

• เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

• เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง (Echo)

• เครื่องตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะวิ่งหรือเดินสายพาน (EST)

• ห้องตรวจทางรังสี