แผนกกุมารเวช
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

.

เบอร์ติดต่อ
02-006-8888 ต่อ 1129
ช่วงเวลาทำการ
เปิดให้บริการทุกวัน : 
8.00 - 21.00 น.
สถานที่
อาคารA ชั้น1

            พร้อมให้บริการตรวจและรักษาโรคเกี่ยวกับเด็ก โดยทีมกุมารแพทย์ทั่วไปและกุมารแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็กครอบคลุมหลากหลายสาขา เช่น โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน โรคทางเดินหายใจและปอด โรคหัวใจเด็ก    โรคผิวหนัง พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก โรคข้อและรูมาติสซั่ม โรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อในเด็ก ฯลฯ ที่เข้าใจปัญหาสุขภาพเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 15 ปี โดยเน้นทั้งการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพไปพร้อมๆ กับการรักษาโรค เพราะเด็กเป็นวัยที่มีการพัฒนาการอย่างรวดเร็ว การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด กุมารแพทย์เด็กจึงเป็นหัวใจหลักที่สำคัญเพื่อให้เด็กเจริญเติบโตตามวัยอย่างเหมาะสม

             นอกจากนี้ในการให้บริการยังแบ่งแยกโซนเด็กดี (Well Baby) และเด็กป่วยไม่ให้ปะปนกัน เพื่อป้องกันการติดต่อและแพร่กระจายของเชื้อโรคจากเด็กป่วยไปยังเด็กสุขภาพดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกรักสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัย

 

การบริการทางการแพทย์

  • รักษากลุ่มทารกแรกเกิด ดูแลเด็กทารกหลังคลอด
  • รักษาโรคทางโลหิตวิทยา ให้บริการปรึกษา ตรวจรักษาเกี่ยวกับเด็กที่มีภาวะซีด โรคเลือดจาง ธาลัสซีเมีย ภาวะเลือดออกง่ายหรือเลือดออกแล้วหยุดยาก ภาวะเกร็ดเลือดต่ำ มีจ้ำเลือดเกิดขึ้นง่าย
  • รักษาโรคผิวหนัง เด็กเล็กเป็นช่วงวัยที่ผิวหนังยังไม่แข็งแรงเท่าเด็กโตหรือผู้ใหญ่ ทำให้เกิดโรคผิวหนังที่แตกต่างจากคนวัยอื่น สำหรับปัญหาที่พบบ่อย เช่น โรคผิวหนังติดเชื้อแบคทีเรีย/เชื้อรา โรคผื่นผ้าอ้อม
  • รักษาโรคระบบหัวใจ ให้บริการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับหัวใจในเด็กที่มีความผิดปกติ โดยกุมารแพทย์โรคหัวใจ เช่น โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
  • รักษาโรคระบบประสาทและสมอง โดยให้บริการดูแลรักษาเด็กที่มีความผิดปกติโรคทางด้านระบบประสาทและด้านสมอง เช่น ปวดศีรษะเรื้อรัง โรคลมชักเยื่อหุ้มสมองอักเสบ การเคลื่อนไหวผิดปกติ
  • ให้คำปรึกษาและดูแลเด็กที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมซนมาก อยู่ไม่นิ่ง พฤติกรรมหุนหันพลันแล่น ดื้อและต่อต้านพ่อแม่รุนแรง เด็กที่มีปัญหาทางด้านการเรียน เช่น สมาธิสั้น ผลการเรียนไม่ดี ไม่สนใจการเรียน ไม่ยอมไปโรงเรียน เด็กที่มีพฤติกรรมทางด้านจิตใจและสังคมล่าช้า เช่น พูดช้า ไม่เข้าสังคม พฤติกรรมผิดปกติ

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา

– กุมารแพทย์โรคหัวใจ

– กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม

– กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้

– กุมารแพทย์โรคโลหิตวิทยาและมะเร็ง

– กุมารแพทย์โรคข้อและรูมาติสซึ่ม

– กุมารแพทย์สาขาประสาทจักษุวิทยา

– กุมารแพทย์ออโธปิดิกส์ในเด็ก

– กุมรแพทย์สาขา

– จิตแพทย์

– นักกิจกรรมบำบัด

– นักกายภาพบำบัด

– นักแก้ไขคำพูด

– ทีมสหวิชาชีพ

 

     

แพทย์ประจำศูนย์