ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

.

เบอร์ติดต่อ
02-0068888 ต่อ 1211
ช่วงเวลาทำการ
อาทิตย์ - เสาร์  : 
8.00 - 20.00 น.
สถานที่
อาคารA ชั้น2

          ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีผู้เชี่ยวชาญหลากหลาย เช่น นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักอรรถบำบัด ที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้สมกับช่วงวัยโดยใช้เทคนิคเฉพาะ เหมาะกับกลุ่มเด็กที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็กที่ประสบอุบัติเหตุ เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว กลุ่มเด็กดาวน์ซินโดรมและเด็กออทิสติก ซึ่งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแห่งนี้จะให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองและทำกิจวัตรประจำวันได้ปกติ หรือใกล้เคียงกับปกติให้มากที่สุด และทำให้เด็กสามารถเข้าร่วมกับสังคมได้อย่างปกติ โดยมีการสร้างพื้นที่ที่มีความปลอดภัยในการทำกิจกรรม พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ครบครันและทันสมัยเพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาการของเด็กให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

กลุ่มเด็กที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่

 • เด็กที่ประสบอุบัติเหตุ
 • เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
 • เด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)
 • เด็กที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว (CP)
 • กลุ่มเด็กดาวน์ซินโดรมและเด็กออทิสติก

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

 • กุมารแพทย์โรคหัวใจเด็ก
 • กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
 • กุมารแพทย์โรคระบบประสาทประสาทวิทยา
 • กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้
 • กุมารแพทย์โรคโลหิตวิทยาและมะเร็ง
 • กุมารแพทย์โรคข้อและรูมาติสซึ่ม
 • แพทย์จักษุประสาทวิทยา
 • แพทย์ศัลยกรรมกระดูกเด็ก
 • จิตแพทย์
 • นักกิจกรรมบำบัด
 • นักกายภาพบำบัด
 • นักแก้ไขคำพูด
 • ทีมสหวิชาชีพ

การบริการทางการแพทย์

 • ลดอาการปวด / การอักเสบของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูกและข้อต่อ โดยการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดที่มีมาตรฐานและทันสมัย
 • บรรเทาปวดคอ ปวดหลัง ปวดหัวไหล่ ปวดเข่า ปวดกล้ามเนื้อจาก office syndrome
 • รักษาอาการข้อยึดติดแข็ง เช่น ไหล่ติด โดยการขยับหรือเคลื่อนข้อต่อ ร่วมกับการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด
 • ฟื้นฟูผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกและข้อทางออร์โธปิดิกส์ ทั้งช่วงก่อนและหลังการผ่าตัด เช่น ผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหรือข้อสะโพก
 • ฟื้นฟูการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา แนะนำการออกกำลังกายกล้ามเนื้อที่ถูกต้องโดยไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มเติม และการฝึกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 • เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้สมกับช่วงวัยโดยใช้เทคนิคเฉพาะ ให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองและทำกิจวัตรประจำวันได้ปกติ หรือใกล้เคียงกับปกติให้มากที่สุด
 • ฟื้นฟูผู้ป่วยเส้นเลือดสมองตีบ ตัน แตก รวมถึงช่วยให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจการดูแลผู้ป่วยและการฟื้นฟูผู้ป่วย ให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้โดยปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด

เทคโนโลยีทางการแพทย์

 • Hyperbaric Oxygen Chamber (HBO) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคด้วยการนำหลักการของการเพิ่มความดันบรรยากาศในเครื่องขึ้นไปถึง 3 เท่าของปกติ ทำให้ออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ละลายอยู่ในเลือดได้มากขึ้นถึง 20 เท่า ช่วยรักษาบาดแผลเรื้อรัง แผลติดเชื้อ แผลเบาหวาน เส้นเลือดตีบตัน ลดอาการปวด บวม ส่วนต่างๆ ของร่างกาย รักษาโรคกระดูกอักเสบ อักเสบเรื้องรัง ปรับระบบไหลเวียนเลือด เสริมสร้างการหายของบาดแผลโดยเฉพาะแผลที่เป็นผลมาจากการฉายรังสี บาดแผลที่หายยากเหล่านี้
 • เทคโนโลยีเครื่องช่วยพยุงฝึกเดิน (Lite gait) เทคโนโลยีเครื่องฝึกเดินรูปแบบใหม่ที่ช่วยฝึกฝนกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอาการบาดเจ็บขณะฝึกเดิน และช่วยพยุงร่างกายไม่ให้กล้ามเนื้อรับแรงกดมากจนเกินไปในผู้ป่วยที่ยังไม่มีแรง นอกจากนี้ยังมีระบบคำนวณผลที่ช่วยให้วิเคราะห์การฟื้นฟูได้แม่นยำมากขึ้น ย้ำความมั่นใจให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • เครื่อง High power laser ลดอาการปวด อักเสบของกล้ามเนื้อ กระตุ้นให้เกิดกระบวนการซ่อมแซมตัวของเนื้อเยื่อ ใช้ได้ทั้งระยะเฉียบพลันและระยะเรื้อรัง
 • เครื่องกระตุ้นคลื่นแม่เหล็กไฟ้ฟ้า (PMS : Peripheral Magnetic Stimulation) เป็นเครื่องที่ใช้รักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยจะใช้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าส่งไปกระตุ้นการทำงานของระบบกล้ามเนื้อและเส้นประสาท ซึ่งวิธีนี้สามารถรักษาได้ถึงชั้นเนื้อเยื่อที่ลึกที่สุด โดยไม่ส่งผลใดๆ ต่ออวัยวะรอบๆ โดยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหลังจากการรักษาตั้งแต่ครั้งแรกๆ
 • เครื่องกระตุ้นเซลล์สมอง ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS : Transcranial Magnetic Stimulation) เทคโนโลยีที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถทะลุผ่านชั้นผิวและอวัยวะต่างๆ ได้ลึกพอที่จะเข้าไปเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ โดยไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่ออวัยวะรอบๆ เลย ทำให้การบำบัดปลอดภัยมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เทคโนโลยีการรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shockwave therapy) เป็นการรักษาด้วยคลื่นกระแทก กระตุ้นให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยในเนื้อเยื่อ เร่งให้เกิดการซ่อมแซมบริเวณดังกล่าว
 • Sensory integration therapy ช่วยเรื่องการกระตุ้นระบบประสาท การรับความรู้สึก ได้แก่การทรงตัว การเคลื่อนไหว การมอง การได้ยิน การพูด ให้ทำงานได้อย่างเหมาะสมเพื่อใช้ชีวิตได้อย่างปกติ
 • Vital Stim เครื่องช่วยในการกระตุ้นการกลืนในผู้ป่วยที่มีปัญหาการกลืน โดยการปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ ไปยังกล้ามเนื้อที่มีความบงพร่องทางการกลืนโดยตรง.

 

แพทย์ประจำศูนย์
ข้อเสนอดีๆที่แนะนำ