รายการจอง

รายการที่จอง
แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก 1 ข้าง
45,000 บาท
ราคารวม
45,000 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย