รายการจอง

รายการที่จอง
แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV ชนิด 4 สายพันธุ์)
5,900 บาท
ราคารวม
5,900 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย