โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ รับการตรวจมาตรฐานระดับโลก Joint Commission International (JCI) ครั้งที่ 1

28 เม.ย. 2564 | เขียนโดย รพ.สินแพทย์ ศรีนครินทร์
โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ ได้รับการตรวจมาตรฐานระดับโลก JCI ด้วยวิธี Virtual survey ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 เมษายน – 23 เมษายน 2564 เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการรักษาตามมาตรฐานระดับสากล ซึ่งในการตรวจครั้งนี้ได้รับด้วยความร่วมมือร่วมใจของพวกเราชาวสินแพทย์ ศรีนครินทร์ ทำให้การตรวจผ่านพ้นไปด้วยดี ซึ่งตลอด 4 วันที่ผ่านมา ได้รับการตรวจเข้ม จาก Surveyor ของ JCI (USA) ถึงแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นการตรวจผ่านกล้องด้วยวิธี Virtual Survey ก็ตาม
สำหรับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ พวกเราชาวสินแพทย์ ศรีนครินทร์
ขอขอบคุณทุก ๆ คน ทุก ๆ ฝ่าย ที่ช่วยกัน… ทั้งเบื้องหน้า… และเบื้องหลัง… จนพวกเราประสบความสำเร็จร่วมกัน…
   
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-006-8888
SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ