รพ.สินแพทย์ ศรีนครินทร์ ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

31 ส.ค. 2565 | เขียนโดย

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 65 รพ.สินแพทย์ ศรีนครินทร์ ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดัน ตรวจน้ำตาล วัดสัญาญชีพ วัดค่าออกซิเจนในเลือด ให้แก่ ผู้ที่อาศัยในคอนโดลุมพินี ลาซาล – แบริ่ง เพื่อคัดกรองความเสี่ยง โรคเบาหวานและโรคอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น หากตรวจก่อนรู้ก่อน จะได้รักษาอย่างทันท่วงที นำทีมโดยพยาบาลวิชาชีพ คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพ รวมถึงวิธีการปฏิบัติตัวให้เหมาะสม เพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคอื่นๆ ที่อาจเกิดโรค หากตรวจก่อน รู้ก่อน จะได้ดูแลรักษาได้ทันท่วงที ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ คอยให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพ รวมถึงวิธีการปฏิบัติตัวให้เหมาะสม เพื่อลดโอกาสที่จะเป็นโรคได้ในอนาคต พร้อมทั้งมีจำหน่ายแพ็กเกจตรวจสุขภาพและวัคซีนราคาประหยัด ให้เลือกซื้อตามความเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละคน และมีการมอบของที่ระลึกสำหรับลูกบ้าน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงพยาบาลและชุมชนต่างๆ เพราะเบื้องหลังการรักษา คือความใส่ใจ

 

 

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ