รพ.สินแพทย์ ศรีนครินทร์ รับรางวัล “หน่วยงานดีเด่นด้านการดำเนินงานสนับสนุนวัคซีนแก่ชาวต่างชาติ”

13 มิ.ย. 2566 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ ได้รับเกียรติจากกรมควบคุมโรค รับมอบโล่เกียรติคุณ “รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการดำเนินงานสนับสนุนวัคซีนแก่ชาวต่างชาติ” ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศและประชากรต่างชาติในไทย โดยมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ภายในงานประชุมแผนปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

 

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ