กิจกรรมอบรมพนักงานและบุคลากรเรื่องจิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่น (โอโมเตนาชิ)

28 มี.ค. 2566 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

เพราะเบื้องหลังทุกการรักษาคือ “ความใส่ใจ”

.
โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมพนักงานและบุคลากร เรื่องจิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่น (Japanese Hospitality) หรือ “โอโมเตนาชิ”
.
เพื่อพัฒนาการบริการที่ยอดเยี่ยม เราให้ความสำคัญกับความใส่ใจแก่ผู้รับบริการ ให้บุคลากรมีความทุ่มเทให้ความสำคัญกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรด้วยกันหรือผู้รับบริการโรงพยาบาล
.
มีความกระตือรือร้นเมื่อพบคนต้องการความช่วยเหลือ แม้เป็นเพียงปัญหาที่เล็กน้อยก็ตาม ให้บุคลากรมีความใส่ใจ ทำเพื่อผู้อื่นโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนจากการดูแลผู้รับบริการดุจญาติมิตร
.
และมีความพิถีพิถันที่สามารถสร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือน การคิดเผื่อผู้อื่นและทำเกินกว่าที่ผู้อื่นจะคาดคิด ส่งต่อความรู้สึกที่ดี ให้ผู้รับบริการสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและห่วงใย
.
การบริการที่ไม่ทำตามแบบแผน แต่ดูแลแตกต่างตามผู้รับบริการแต่ละท่าน และการเห็นคุณค่าในงานที่ทำ มีความภูมิใจกับผลงานของตัวเอง ที่สำคัญที่สุดคือความสุขจากการเห็นผู้อื่นมีความสุข
.

กิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อให้ผู้รับบริการทุกท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น เรายังให้ความสำคัญกับความสุขของพนักงาน เพื่อให้ความสุขนั้นถูกส่งต่อไปยังผู้รับบริการ เป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาการบริการที่ยั่งยืน ให้คุณอุ่นใจ ใกล้บ้าน ด้วยมาตรฐานสินแพทย์

.
SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ