โปรแกรมตรวจโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เฉพาะผู้หญิง STD

ระยะเวลา : 1 ธันวาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2566
  • ตรวจภายในและสรุปการตรวจโดยสูตินรีแพทย์
  • ตรวจเลือดหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HbsAg)
  • ตรวจเลือดหาเชื้อไวรัส เอสไอวี (Anti-HIV)
  • ตรวจเลือดหาเชื้อ ซิฟิลิส (Siphilis Antibody, IgG และ IgM)
  • ตรวจหาการติดเชื้อหนองใน และ เชื้อคลาไมเดีย (หนองในเทียม) (Gonorrhea+Chlamyclia trachomatis)
  • ตรวจหาเชื้อพยาธิช่องคลอด (Candida Trichomonas)

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีชื่อเรียกยอว่า STD (Sexually Transmitted Disease)

เกิดจากการติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์ กับผู้ที่มีเชื้อเชื้อที่ทำให้เกิดโรค แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ

คือ ไวรัส แบคทีเรีย และ เชื้อรา เชื้อพยาธิ การตรวจค้นหาโรคจะช่วยให้ทำการรักษาให้หายขาดและช่วยลดป้องกันการแพทย์

กระจายเชื้อต่อไปได้


ราคา   5,500   บาทSHARE