แพ็กเกจวัคซีนมะเร็งปากมดลูก(HPV) 4สายพันธ์ุ (2 เข็ม)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี

(Human papillomavirus : HPV) 4 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ 6,11 ,16 และ 18 ฉีดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเริ่มฉีด เมื่ออายุ 9-14 ปี ขึ้นไป


ราคา   5,200   บาทSHARE