แพคเกจวัคซีนมะเร็งปากมดลูก(HPV) 4 สายพันธ์ุ (2 เข็ม)

ระยะเวลา : 1 ธันวาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564

วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี

(Human papillomavirus : HPV) 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ 16 และ 18 ฉีดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเริ่มฉีดเมื่ออายุ 9-14 ปี ขึ้นไป


ราคา   5,200   บาทSHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ