โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี  (Standard Program)

เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี อยู่ในวัยทำงาน และผู้ที่ต้องการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ

1. ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination by Internal Medicine)
2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
4. ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)
5. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)
6. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT,SGPT,Alkaline Phosphapase)
7. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
9. ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (Urine Analysis)
10. เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูปอดและหัวใจ (Chest x-ray)
11. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
12. ตรวจอุจจาระเพื่อหาพยาธิ และ หาเลือดแฝงในอุจจาระ (Stool Examination, Stool Occult Blood)

 

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567


ราคา   2,700   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการ ราคา
1. ตรวจหาความผิดปกติของเต้านม Digital Mammogram + Ultrasound breast 1,800 บาท
2. ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test) 3,000 บาท
3. ตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (Bone Mineral Density) สรุปผลการตรวจโดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ 1,995 บาท
4. ตรวจคลื่นเสียงสะท้อนเป็นภาพหัวใจ (Echocardiogram) 2,900 บาท
5. ตรวจหามะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี Thin Prep 1,800 บาท
6. ตรวจหามะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี Liquid Base 1,600 บาท
7. ตรวจหาเชื้อไวรัสต้นเหตุมะเร็งปากมดลูก (HPV Cervista) และตรวจหามะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Thin prep 2,400 บาท
8. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) 418 บาท
9. ตรวจหาสารบ่งชี้ในกระเพาะอาหาร และลำไส้ (Cancer Marker for large intestine : CEA) 418 บาท
10. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) 572 บาท
11. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA19-9) 704 บาท
12. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA 125) 792 บาท
13. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่อย่างละเอียด (CA125+HE4) 2,510 บาท
14. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg) 220 บาท
15. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAb) 330 บาท
16. อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen) 1,470 บาท
17. อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen) 1,470 บาท
18. อัลตราซาวด์อวัยวะในช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen) 2,520 บาท
19. ตรวจสมรรถภาพของปอด (Pulmonary Function Test) 620 บาท
20. ตรวจสภาพหลอดเลือดหัวใจ และวัดปริมาณคราบหินปูน ด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 64 สไลซ์ (CTA Coronary Arteries) 21,485 บาท
21. ตรวจวัดปริมาณแคลเซียมหรือคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (CT Coronary Calcium Score) 4,211 บาท
22. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้จากอุจจาระ (Fecal Occult Blood & Infammation Screening) 1,150 บาท

เพราะสุขภาพที่ดีเปรียบได้กับของขวัญที่มีค่าอันยิ่งใหญ่ หากขาดการดูแลอย่างสม่ำเสมอ อาจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยและมีโรคร้ายแรงจนยากต่อการรักษาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม เช่น เบาหวาน หัวใจ หรือ ความดันโลหิตสูง ประกอบกับสภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป อุปนิสัยในการบริโภค ความเครียด การสูบบุหรี่ และดื่มสุรา ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆ ได้มากขึ้น

การตรวจสุขภาพไม่ใช่เพียงการเจาะเลือดหรือเอกซเรย์แต่สิ่งสำคัญที่สุดของการตรวจสุขภาพ คือ การพบแพทย์ ในการตรวจหากความผิดปกติ ตั้งแต่ก่อนมีอาการหรือก่อนที่โรคจะลุกลาม เพราะการรักษาโรคในระยะเริ่มต้นนั้นจะได้ผลดีกว่า

 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

  1. งดอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (ดื่มน้ำเปล่าได้ในปริมาณที่ไม่มากกว่าปกติ)
  2. งดอาหาร และน้ำอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ในกรณีที่มีการตรวจอัลตราซาวด์
  3. ควรสวมเสื้อที่สะดวกในการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
  4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
  5. กรณีตรวจอุจจาระ (Stool Examination, Stool Occult Blood) ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัวต์ หรือ ผลิตภัณฑ์จากเลือดสัตว์ และวิตมินซีอย่างน้อย 3 วัน
  6. ในสตรีที่ตั้งครรภ์ หรือ สงสัยว่าจะตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงการเอกซเรย์ หรือ การตรวจ Mammogram
  7. การตรวจภายในสตรี หรือ ตรวจมะเร็งปากมดลูก ควรตรวจหลังจากมีประจำเดือนวันสุดท้ายอย่างน้อย 7 วัน

SHARE