แพ็กเกจส่องกล้องเพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคทางนรีเวช

ระยะเวลา : 1 ธันวาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2566

ส่องกล้องเพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคทางนรีเวช (Diagnostic Laparoscopy/Hyteroscopy) เพื่อรักษาโรคทางนรีเวชต่างๆ เช่น

 1. เนื้องอก หรือ ถุงน้ำของรังไข่ รวมถึงภาวะเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) หรือ ช็อคโกแลตซีสท์
 2. เนื้องอกของกล้ามเนื้อมดลูก
 3. การตั้งครรภ์นอกมดลูกที่ยังไม่มีภาวะช็อค
 4. ใช้ร่วมกับการรักษาภาวะมีบุตรยาก ที่หาสาเหตุไม่ได้ ซึ่งไม่สามารถวินิจฉัยได้จากการตรวจร่างกาย และการทําอัลตร้าซาวด์ในอุ้งเชิงกราน
 5. แก้ไขภาวะพังผืดในอุ้งเชิงกราน

วิธีการผ่าตัดส่องกล้อง

 • ส่วนใหญ่จะทําในห้องผ่าตัดภายใต้การดมยาสลบ ภายหลังการส่องกล้องบางราย ก็สามารถกลับบ้านได้เลย หรือ นอนพักฟื้นในโรงพยาบาลเพียง 1 – 2 วัน เท่านั้น เนื่องจากการผ่าตัดด้วยวิธีการส่องกล้องจะกระทบกระเทือนอวัยวะภายใน และผนังหน้าท้อง น้อยกว่าการผ่าตัดเปิดแผลใหญ่ ทางหน้าท้อง
 • การส่องกล้องจะเปิดแผลใต้สะดือยาวประมาณ 1 เซนติเมตร แล้วใส่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผ่านทางเข็มบริเวณแผลที่สะดือ เข้าไปในช่องท้อง ทําให้เกิดเป็นช่องว่างในอุ้งเชิงกราน ช่วยให้สามารถมองเห็น อวัยวะภายในและทําการผ่าตัดได้ ผ่านกล้องขยายขนาดเล็กที่สอดผ่านแผลบริเวณสะดือ
 • การผ่าตัด อาจเจาะรูเพิ่ม 1-2 รู ที่บริเวณขอบบนของหัวหน่าว แล้วใส่เครื่องมือเข้าไปทําการผ่าตัดอวัยวะในอุ้งเชิงกราน เมื่อการผ่าตัดสิ้นสุด แพทย์จะนําเครื่องมือออกและไล่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช่องท้องออกจนหมด แล้วเย็บปิดรูแผลทั้งหมด

 

ข้อดี ของการผ่าตัดส่องกล้อง

 1. เกิดการบอบช้ำต่ออวัยวะในอุ้งเชิงกรานน้อยกว่า เพราะเครื่องมือผ่าตัดมีขนาดเล็ก
 2. เมื่อการบอบช้ำน้อย การฟื้นตัวของอวัยวะภายใน และแผลหน้าท้องที่มีขนาดเล็ก ย่อมดีกว่า ทําให้อาการปวดแผลหลังผ่าตัดน้อยกว่า
 3. หลังการผ่าตัด มีการฟื้นตัวได้ดีและเร็วกว่าการผ่าตัดเปิดแผลหน้าท้อง สามารถรับประทานอาหาร และทํากิจวัตรประจําวันได้เร็วกว่

ราคา   49,000   บาท


อัตราค่าบริการดังกล่าว รวมรายการดังต่อไปนี้

 • ค่าแพทย์ตรวจวินิจฉัย ค่าวิสัญญีแพทย์
 • ค่าแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด ค่าห้องผ่าตัด
 • ค่าห้องพัก 1 คืน (ห้องเดี่ยวธรรมดา) รวมอาหารและ
 • ค่าบริการพยาบาล
 • ค่าตรวจเลือดหลังการส่องกล้องเฉพาะ CBC
 • ค่าอุปกรณ์เครื่องมือ และ เวชภัณฑ์ ในการส่องกล้อง
 • ค่ายากลับบ้าน (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโรคทางนรีเวช)กรณีที่มีการรักษาอาการหรือภาวะแทรกซ้อน รพ.จะคิด ค่าใช้จ่ายตามจริง ไม่สามารถใช้บริการในแพ็คเกจได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสูตินรีเวช

SHARE