วัคซีนป้องกันป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

ระยะเวลา : 1 ธันวาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2566

วัคซีนป้องกันenterrovirus71 ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

วัคซีนชนิดนี้จะกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทานต่อเชื้อเอ็นเทอโรไวรัสชนิด71 (EV 71)เพื่อป้องกันโรคมือเท้า ปาก

ที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อEV 71 เท่านั้น ไม่สามารถใช้เพื่อป้องกันโรคมือเท้าปากที่มีสาเหตุจากเชื้อ

เอ็นเทอโรไวรัสชนิดอื่นรวมถึงCloxakie virus **90%พบว่าเชื้อก่อโรคที่รุนแรงที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน

คือ enterovirus 71 ได้แก่ aseptic meningitis /encephalitis /acute myocarditis **

 

การฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันขั้นต้นให้ฉีด 2 dose ห่างกัน1 เดือน ค่ะ

 

ราคาต่อเข็ม 3,550 บาท

(ราคายังไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการ)

ฉีดได้ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0938189961 หรือ 020069999


ราคา   3,550   บาทSHARE
Recommened Program & Packages