วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ชนิด 4 สายพันธ์

วิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่

การป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ดีที่สุด คือ การฉีดวัคซีนเนื่องจากไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่มีผลกระทบมาก เช่น ทำให้ต้องขาดงาน ขาดเรียน อย่างน้อย 7- 10 วัน และ ในบางรายอาจมีอาการรุนแรง จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล หรือ มีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง จนถึงขั้นเสียชีวิตได้

ดังนั้น การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันจึงมีความคุ้มค่ามากกว่า เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายในการรักษาเมื่อเป็นโรคแล้ว สิ่งสำคัญ คือ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือ ใกล้ช้ดกับคนที่เป็นหวัด ไม่ควรใช้ของใช้ต่างๆ ร่วมกัน โดยเฉพาะช้อน จาน ชาม และไม่ควรใช้ของใช้ต่างๆ ร่วมกัน โดยเฉพาะ ช้อน จาน ชาม และ ไม่ควรอยู่ในสถานที่แออัด เพราะเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จะกระจายอยู่ในอากาศ และน้ำมูก น้ำลาย ของคนที่เป็นโรคนี้

อย่างไรก็ตาม วัคซีนไข้หวัดใหญ่ควรฉีดทุกปี เพราะเชื้อไวรัสจะเปลี่ยนสายพันธ์ที่ระบาดแต่ละปีไม่เหมือนกัน


ราคา   900   บาทSHARE