แพ็กเกจส่องกล้องผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี

ระยะเวลา : 1 ธันวาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2566

นิ่วในถุงน้ำดี มีอาการอย่างไร

อาการที่พบได้บ่อย ได้แก่ อาการจุกเสียด แน่นท้องบริเวณลิ้นปี่ คล้ายอาหารไม่ย่อย มีลมในท้องบ่อย โดยเฉพาะหลังรับประทานอาหารประเภทผัด หรือ ทอดด้วยน้ำมัน หรือ หลังรับประทานเนย และ ชีส อาการปวดมักเป็นอยู่นาน ประมาณ 1-3 ชั่วโมง จากนั้นอาการจะค่อยๆ ทุเลาลง

เมื่อมีนิ่วในถุงน้ำดี หรือ มีนิ่วอุดตัดในท่อน้ำดี หรือ เกิดตับอ่อนอักเสบแทรกซ้อน จะทำให้มีอาการปวดท้องรุนแรง มีไข้สูง และ อาจมีตัวเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม และมีอาการช็อค ได้ภายใน 2-3 วัน

 

ตรวจอย่างไร จึงจะทราบว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดี

วิธีการตรวจหานิ่วในถุงน้ำดี สามารถทำได้ง่าย โดยการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (อัลตราซาวด์) หรือ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT-128 Slices) ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจต้องงดอาหารอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ

 

การรักษานิ่วในถุงน้ำดี

การรักษานิ่วในถุงน้ำดีให้หายขาด จำเป็นต้องใช้วิธีการผ่าตัดนิ่วถุงน้ำดีและก้อนนิ่วออก ซึ่งในปัจจุบันมีวิธีการส่องกล้องโดยเจาะผ่านทางหน้าท้อง และใช้เครื่องมือขนาดเล็กทำการผ่าตัด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ไวกว่า การผ่ารตัดแบบธรรมดามาก แผลมีขนาดเล็กลง จาก 10 เซนติเมตร เหลือเพียง 2 เซนติเมตร หลังการผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวและเดินได้ไว และสามารถเริ่มรับประทานอาหารได้เร็วกว่าการผ่าตัดแบบปกติช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดใหญ่ทางหน้าท้องแบบทั่วไป รวมทั้งช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการอยู่โรงพยาบาล

 

 


ราคา   90,000   บาท


แพคเกจส่องกล้องผ่าตัดนิ่วถุงน้ำดี
Package Laparoscopic Cholecystectomy

อัตราค่าบริการดังกล่าว รวมรายการดังต่อไปนี้

 • ค่าแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดและค่าวิสัญญีแพทย์
 • ค่าอายุรแพทย์ผู้ดูแลเรื่องนิ่วถุงน้ำดี
 • ค่าเครื่องมือแพทย์และค่าใช้จ่ายในการใช้กล้องวีดีทัศน์ในห้องผ่าตัด
 • ห้องเดี่ยวพิเศษ รวมอาหาร 3 วัน 2 คืน
 • เวชภัณฑ์และค่าเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้องในการผ่าตัดนิ่วถุงน้ำดี
 • ตรวจห้องปฎิบัติการพื้นฐานเพื่อเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมก่อนการผ่าตัด ได้แก่ CBC, UA,FBS, SGOT, Cr, Na, Anti HIV
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
 • ส่งตรวจชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการ (Pathology)
 • ยารับประทานต่อเนื่องที่บ้าน 7 วัน

 

 

กรณีที่ไม่สามารถใช้วิธีการส่องกล้อง เพื่อผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีได้

 • คนที่มีน้ำหนักตัวมากหรือมีภาวะอ้วน  เนื่องจากชั้นผนังหน้าท้องหนามากกว่าคนปกติ การผ่าตัดจึงทำได้ยากกว่าคนทั่วไปในกรณีนี้พบได้เป็นปกติในการผ่าตัดแบบทั่วไปด้วย
 • สตรีตั้งครรภ์ เนื่องจากมดลูกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้การส่องกล้องผ่าตัดมองไม่ได้มุมที่ชัดเจน
 • ผู้ป่วยโรคหัวใจวายขั้นรุนแรง ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตผิดปกติ และผู้ที่เป็นโรคหอบเหนื่อย
 • ผู้ที่เคยทำการผ่าตัดใหญ่ที่หน้าท้องมาก่อน อาจมีพังผืดบังการมองเห็นของกล้องวีดีทัศน์

 

ราคาในแพคเกจไม่ครอบคลุมรายการดังนี้

 • ค่ายาที่เกี่ยวข้องกับโรคอื่น เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต เป็นต้น
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในการผ่าตัดนิ่วถุงน้ำดี
 • ค่าปรึกษาแพทย์ท่านอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้
 • การนอนพักฟื้นเกินจากจำนวนวันที่ โรงพยาบาลกำหนด โดยจะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินในอัตราปกติ
 • กรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายในอัตราปกติ
 • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม

SHARE