รายการจอง

รายการที่จอง
แพ็กเกจส่องกล้องผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี
90,000 บาท
ราคารวม
90,000 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย