นพ.ณัฐพล เลิศการค้าสุข
ศูนย์ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
17:00-20:00
พฤหัสบดี
17:00-20:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์