นพ.จักรี ธัญยนพพร
ศูนย์ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
09:00-15:00
อาทิตย์
09:00-15:00