แจ้งยืนยันฉีดวัคซีน Covid-19

5 มิ.ย. 2564 | เขียนโดย รพ.สินแพทย์ ลำลูกกา

เรียน ผู้รับบริการ รพ.สินแพทย์ ลำลูกการพ.ได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยร่วมเป็นให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐในการเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
แต่เนื่องจากรพ. ได้รับการจัดสรรวัคซีน จากภาครัฐในจำนวนที่จำกัด ทางรพ.จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการวัคซีน โดยเมื่อเปิดใช้แล้ว จำเป็นต้องฉีดวัคซีนให้หมดภายในเวลา 6 ชั่วโมง
จึงขอเรียนแจ้งผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านระบบหมอพร้อม และได้รับการยืนยันจากทางรพ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

*กรุณาเข้ารับวัคซีนในวันและเวลาที่กำหนดไว้ หากท่านไม่มาตามวันและเวลาดังกล่าว ทางรพ.จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ในการรับวัคซีนโควิด-19

#ด้วยความห่วงใยโรงพยาบาลสินแพทย์
#โรงพยาบาลสินแพทย์ลำลูกกา
#โรงพยาบาลมาตรฐานสากลระดับโลก JCI
#ศูนย์แพทย์เฉพาะทางHA
#เบื้องหลังทุกการรักษาคือความใส่ใจ
# ให้สินแพทย์เป็นเพื่อนคุณ
SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ