เลี้ยงเด็กติดจอมากเกินไป อาจเสี่ยงลูกเป็น”ออทิสติกเทียม”

5 มี.ค. 2564 | เขียนโดย รพ. สินแพทย์ ลำลูกกา

เลี้ยงเด็กติดจอมากเกินไป อาจเสี่ยงลูกเป็น"ออทิสติกเทียม"ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ทุกคนสามารถเข้าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้ง่ายขึ้น รวมทั้งเด็กเล็กด้วย บางครั้งคุณพ่อคุณแม่ทำงานเยอะ อาจทำให้ไม่มีเวลาที่จะดูแลและเล่นกับลูก การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านจอ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณพ่อคุณแม่ใช้เป็นเพื่อนเล่นกับลูกน้อยแทนการเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ รวมทั้งอาจมีความคิดทัศนคติว่าการให้ลูกเรียนรู้จากดูสื่อผ่านจอมากๆตั้งแต่อายุน้อย จะช่วยให้ลูกฉลาดขึ้นและเก่งหลายภาษา สื่อผ่านจอที่มักใช้บ่อยๆ เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต แต่การใช้สื่อผ่านจออย่างไม่เหมาะสมเป็นประจำ เช่น การให้ลูกดูการ์ตูนนานๆ ดูตามลำพังคนเดียว และขาดการดูแลอย่างเหมาะสม อาจทำให้ลูกน้อยมีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรมได้หลายอย่าง รวมถึง#พฤติกรรมคล้ายออทิสติกได้!

 

ภาวะออทิซึม หรือคนทั่วไปมักเรียกว่าออทิสติก เป็นกลุ่มโรคที่มีความบกพร่องของพัฒนาการด้านสังคมและภาษา เกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน ทำให้มีความบกพร่องของระบบประสาท ส่วน “พฤติกรรมคล้ายออทิสติก” หรือที่หลายคนเข้าใจและมักเรียกว่า “ออทิสติกเทียม” นั้น ไม่ได้เป็นการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ เกิดจากเด็กขาดการกระตุ้นให้มีการพูดคุย สื่อสาร หรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น การที่เด็กจดจ่อหน้าจอโทรทัศน์ จอโทรศัพท์มือถือ หรือใช้สื่อผ่านจออื่นๆ มากเกินไป ซึ่งจะทำให้เด็กขาดการเรียนรู้ด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และทำให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านภาษาล่าช้าไม่สมวัย

 

อาการของเด็กที่มีพฤติกรรมคล้ายออทิสติก เมื่อเทียบกับพฤติกรรมของเด็กในวัยเดียวกัน เช่น ไม่สื่อสารด้วยการพูด ไม่เลียนแบบผู้ใหญ่ ไม่สนใจสิ่งรอบตัว เล่นกับใครไม่เป็น ไม่สนใจผู้อื่น ร้องไห้งอแงเมื่อไม่ได้ดูสื่อผ่านจอ ติดที่จะเล่นอุปกรณ์สื่อผ่านจอโดยไม่สนใจว่าคุณพ่อคุณแม่จะกอดหรือหอม หากปล่อยไว้แบบนี้ต่อไป จะทำให้เด็กมีพัฒนาการช้ากว่าเด็กคนอื่นๆ ในวัยเดียวกัน

 

หากคุณพ่อคุณแม่สังเกตว่าลูกน้อยมีความเสี่ยงเป็นพฤติกรรมคล้ายออทิสติก สามารถพาลูกน้อยมาตรวจที่แผนกศูนย์พัฒนาการเด็ก โดยกุมารเวช โรงพยาบาลสินแพทย์ลำลูกกา>> คลิก เพื่อตรวจอาการและพัฒนาการของเด็ก รวมถึงให้เราช่วยดูแลในส่วนของพัฒนาการตามวัยที่สมควรของเด็กได้ แต่ทางที่ดีคุณพ่อคุณแม่ควรส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกน้อย โดยการให้เด็กได้เรียนรู้ธรรมชาติ และสิ่งต่างๆรอบตัว รวมถึงการพาเข้าสังคม เพื่อฝึกพัฒนาการให้มีปฏิสัมพันธ์สื่อสารกับผู้อื่น และมีพัฒนาการที่ดีตามวัยของเด็ก

 

ด้วยความห่วงใย พญ.ชุติมน กองสัมฤทธิ์ #ศูนย์พัฒนาการเด็ก #แผนกกุมารเวช #โรงพยาบาลสินแพทย์ลำลูกกา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-006-9999 หรือ

แอดไลน์ ID line : @synphaetline

 

# โรงพยาบาลสินแพทย์ลำลูกกา

#ให้สินแพทย์เป็นเพื่อนคุณ

#เบื้องหลังทุกการรักษาคือความใส่ใจ

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ