เคยคิดมั้ย … ทำไมอาหารโรงพยาบาลถึงไม่อร่อย

29 ธ.ค. 2565 | เขียนโดย รพ.สินแพทย์ ลำลูกกา

นักกำหนดอาหาร Dietician ผู้ช่วยคนสำคัญในการรักษา

เพราะอาหารคือยารักษาโรค เมื่อร่างกายเราเจ็บป่วย เราจึงต้องการอาหารให้เหมาะสมเป็นพิเศษแตกต่างจากภาวะปกติ
เพื่อเป็นแหล่งพลังงานและสารอาหารในการรักษาโรค และช่วยฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาแข็งแรง
.

นักกำหนดอาหารคือใคร ?

คือบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีใช้ความรู้ทางด้านโภชนการในการช่วยรักษาโรค หรือที่เรียกว่า “โภชนบำบัด” จึงเปรียบเสมือน
ผู้ช่วยแพทย์ในการรักษา กำหนดอาหารที่เหมาะสมในการรักษสคนไข้แต่ละบุคคลเพื่อให้ผลการรักษาดีที่สุด นักกำหนดอาหา
รต้องผ่านการสอบรับรองคุณวุฒิขึ้นทะเบียนนักกำหนดอาหารวิชาชีพ (Certified Dietitian of Thailand : CDT)
.

นักกำหนดอาหาร ช่วยการรักษาได้อย่างไร ?

นักกำหนดอาหารจะใช้ความรู้ทางโภชนบำบัดมากำหนด และคำนวนปริมาณอาหารให้ผู้ป่วยแต่ละราย โดยคำนึงถึงโรค
สภาพร่างกายของผู้ป่วย และการเผาพลาญพลังงานในผู้ป่วยแต่ละรายซึ่งแตกต่างกัน เพื่อให้ร่างกายผู้ป่วยได้รับสารอาหาร
และพลังงานได้ประโยชน์สูงสุด

.

ใครบ้างต้องการนักกำหนดอาหาร ?

ผู้ป่วยทุกรายควรได้รับการดูแลโดยนักกำหนดอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีโรครุนแรง โรคประจำตัว หรือ
ผู้มีภาวะขาดสารอาหาร หรือผู้ที่มีน้ำหนักเกิน
.

รพ. สินแพทย์ ลำลูกกา เล็งเห็นความสำคัญของอาหารต้องเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน

เราจึงมีทีมนักกำหนดอาหารที่ผ่านการรับรอง CDT คอยดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยทุกรายได้รับการดูแล

ช่วยปรับเปลี่ยนเพิ่ม/ลดอาหาร และสารอาหารเพื่อให้เหมาะสมที่สุด

.
.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-006-9999 หรือ

Inbox Facebook : โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา Synphaet Lamlukka Hospital >> คลิก

 

#โรงพยาบาลสินแพทย์มาตรฐานสากลระดับโลกJCI

#ศูนย์แพทย์เฉพาะทางมาตรฐานHA

#เบื้องหลังทุกการรักษา คือความใส่ใจ

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ