ตรวจประเมินภาวะเจ็บหน้าอกในเด็ก Chest pain in children

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567

ตรวจประเมินภาวะเจ็บหน้าอกในเด็ก Chest pain in children

สำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 14 ปี โดยเฉพาะเด็กที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก ควรได้รับการตรวจโดยกุมารแพทย์ เฉพาะทาง เพื่อหาสาเหตุอย่างละเอียด ด้วยการตรวจหัวใจ ด้วย เอ็กโค่ Echo cardiogram เพื่อให้การวินิจฉัยและรักษาที่แม่นยำมากขึ้น

รายการตรวจประกอบด้วย

  • ตรวจร่างกายและซักประวัติอาการโดยกุมารแพทย์
  • ตรวจเอกซเรยทรวงอกเพื่อดูหัวใจและปอด Chest X-ray
  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
  • ตรวจคลื่นเสียงสะท้อนเป็นภาพหัวใจ โดยกุมารแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจเด็ก

 

 


ราคา   3,950   บาท

รวมค่าแพทย์ค่าเวชภัณฑ์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

รวมค่าแพทย์ค่าเวชภัณฑ์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

SHARE
Recommened Program & Packages