พญ.สุชีรา หงษ์สกุล
โรคระบบทางเดินอาหารในเด็ก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
การศึกษา :
  • พ.ศ. 2545 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • พ.ศ. 2545 วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
  • พ.ศ. 2545 วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
09:00-19:00
อังคาร
09:00-16:00
พุธ
13.00-20.00
พฤหัสบดี
09.00-17.00
ศุกร์
เสาร์
09.00-17.00
อาทิตย์
09.00-12.00