พญ.พรพัฒน์ กิตติรัตน์สัจจา
โรคผิวหนังในเด็ก, กุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์ โรคผิวหนังเด็ก
การศึกษา :
  • พ.ศ. 2542 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ. 2548 วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ. 2550 ประกาศนียบัตร โรคผิวหนังเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลาออกตรวจ
โรคผิวหนังในเด็ก
จันทร์
อังคาร
08:00-20:00
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
08:00-17:00
ศุกร์
08:00-20:00
เสาร์
09:00-19:30
อาทิตย์
กุมารเวช
จันทร์
อังคาร
08:00-20:00
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
08:00-17:00
ศุกร์
08:00-20:00
เสาร์
09:00-19:30
อาทิตย์