พญ.ปิติยา โรจน์พรประดิษฐ์
ศูนย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา
การศึกษา :
  • พ.ศ. 2540 แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ. 2548 วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ. 2550 วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08.00-17.00
อังคาร
08.00-12.00
พุธ
08.00-18.00
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศุกร์
08.00-18.00
เสาร์
09.00-17.00
อาทิตย์
พญ. ปิติยา เฉพาะวันศุกร์ ออกตรวจ เคาน์เตอร์ 2 เวลา 08.00-18.00