พญ.ปิติยา โรจน์พรประดิษฐ์
ศูนย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน, กุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา
การศึกษา :
  • พ.ศ. 2540 แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ. 2548 วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ. 2550 วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
จันทร์
08:00-17:00
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
พฤหัสบดี
08:00-17:00
ศุกร์
08:00-17:00
เสาร์
08:00-12:00
อาทิตย์
กุมารเวช
จันทร์
08:00-17:00
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
พฤหัสบดี
08:00-17:00
ศุกร์
08:00-17:00
เสาร์
08:00-12:00
อาทิตย์